Μείωση κόστους καυσίμων του στόλου με πρόγραμμα κάρτας και τα πλεονεκτήματα αποτελεσματικής διαχείρισης των καυσίμων
Μείωση κόστους καυσίμων του στόλου με πρόγραμμα κάρτας και τα πλεονεκτήματα αποτελεσματικής διαχείρισης των καυσίμων
By Stefania | Dec 20, 2018 in

Μείωση κόστους καυσίμων του στόλου με πρόγραμμα κάρτας και τα πλεονεκτήματα αποτελεσματικής διαχείρισης των καυσίμων:

Για ένα στόλο οχημάτων, το καύσιμο είναι το πιο σημαντικό κόστος. Ενώ η αποφυγή της δαπάνης για τα καύσιμα δεν αποτελεί επιλογή, υπάρχουν διάφορα εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές για να διατηρήσουν το κόστος υπό έλεγχο.


Τα καύσιμα είναι ένα αναπόφευκτο κόστος για ένα στόλο οχημάτων, και μετά την απόσβεση κατατάσσεται πράγματι ως το πιο μεγάλο έξοδο. Μια συνεχής καθημερινή πρόκληση για τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να μειωθούν και να παραμείνουν εντός προϋπολογισμού. Η τεχνολογία και οι βέλτιστες πρακτικές έχουν καθοριστική σημασία για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των δαπανών για καύσιμα αυτή τη στιγμή.


Η τροφοδότηση καυσίμου μπορεί να βελτιστοποιηθεί παρακολουθώντας τη χρήση και τη συχνότητα. Αυτός ο αυξημένος έλεγχος της τροφοδοσίας του στόλου επιτρέπει τον μεγαλύτερο έλεγχο του κόστους. Η τεχνολογία καρτών καυσίμων καταγράφει την κατανάλωση και αγορά καυσίμων, με ακριβή μέτρηση και παρακολούθηση αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό μέρος κάθε προγράμματος μείωσης του κόστους καυσίμου.


Η καταπολέμηση της απάτης καυσίμων από τους οδηγούς είναι το πρώτο βήμα στον έλεγχο των δαπανών και οι κάρτες καυσίμων είναι το ιδανικό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Οι κάρτες καυσίμων παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τα διευθυντικά στελέχη για να εντοπίσουν πότε πραγματοποιείται η απάτη. Αυτό περιλαμβάνει τις ανωμαλίες στη χρήση και τη δαπάνη καυσίμων, την υπέρβαση των δαπανών με βάση τη συγκριτική αξιολόγηση και τον ανεπίτρεπτο ανεφοδιασμό. Οι κάρτες καυσίμων είναι επίσης σε θέση να εξαλείψουν εντελώς την πρακτική μη εξουσιοδοτημένης αγοράς προϊόντων και την αναφορά τους ως καύσιμα.
Όταν συνδυάζονται με ένα τηλεματικό σύστημα, οι κάρτες καυσίμων βοηθούν επίσης να σταματήσουν την απάτη για τα οχήματα του στόλου που μεταφέρονται από τους εργαζόμενους. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οχημάτων καθώς και η αγορά καυσίμων για άλλα οχήματα μπορούν να σταματήσουν εντελώς με την παρακολούθηση που παρέχεται από τις κάρτες καυσίμων. Για παράδειγμα, η αγορά καυσίμων που υπερβαίνει τη χωρητικότητα των δεξαμενών αποτελεί σαφή ένδειξη απάτης.


Τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διαχείρισης των καυσίμων και του στόλου:

 
• Αύξηση παραγωγικότητας και άνεσης κάθε οδηγού
• Βελτιωμένη ασφάλεια και έλεγχος της παράτυπης χρήσης των οχημάτων και δόλιας κατανάλωσης καυσίμων 
• Αναλυτική κατάσταση για την απόδοση καυσίμων ανά κάτοχο κάρτας ή ανά όχημα
• Λειτουργικές και διοικητικές εξοικονομήσεις σε χρόνο και χρήμα
• Βελτιωμένη ταμειακή ροή
• Μειωμένο κόστος καυσίμων
• Εκπτώσεις για προϊόντα εκτός καυσίμων
• Μειωμένα έξοδα συντήρησης του στόλου
• Βελτιωμένη ασφάλεια οδηγού
• Μειωμένες εκπομπές αερίων