Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάρτιος 2018

Αποκάλυψη πληροφοριών

Η HTC Energy Ltd (HTC, "εμείς", "εμάς" ή "μας") δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει τη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης ("PII"), που οι χρήστες ("χρήστες" ή "εσείς") παρέχουν οικειοθελώς στην HTC, όταν χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της ("Ιστοσελίδα"), τη Διαδικτυακή Πύλη ("Πύλη"), Εφαρμογή για Κινητά ("Εφαρμογή") και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που ανήκουν ή ελέγχονται από την HTC. Η Ιστοσελίδα, η Πύλη και η Εφαρμογή της HTC διέπονται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας και υποβάλλοντας τα στοιχεία σας μέσω της Ιστοσελίδας, της Πύλης, της Εφαρμογής ή άλλων υπηρεσιών, συναινείτε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στη συλλογή και κοινή χρήση του PII σας από την HTC, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση του PII σας από την HTC, όπως εξηγείται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας, της Πύλης ή της Εφαρμογής, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της HTC. Η HTC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, η HTC δεν είναι υπεύθυνη ή υπαίτια για την απόκτηση των προσωπικών σας πληροφοριών από τρίτους χωρίς γνώση της HTC, και η HTC δεν έχει κανέναν έλεγχο σε οτιδήποτε συμβαίνει σε διακομιστές που δεν ελέγχει. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να έχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την HTC και η HTC δεν εγγυάται κανένα επίπεδο προστασίας απορρήτου από αυτούς τους ιστότοπους. Πληροφορίες και Χρήσεις Η HTC μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από την Ιστοσελίδα, την Πύλη, την Εφαρμογή ή άλλες υπηρεσίες για τους εξής λόγους:

  • για να παρέχει και να διαχειρίζεται ζητούμενα προϊόντα και υπηρεσίες και να αποκαλύπτει τις πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό σχετίζεται με την παροχή των ζητούμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • για εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, τον υπολογισμό των στατιστικών χρήσης, την ανάπτυξη προϊόντων και τη βελτίωση του περιεχομένου
  • για παροχή υποστήριξης πελατών
  • για να συγκρίνει τις πληροφορίες ως προς την ακρίβειά τους και να τις επαληθεύει με τρίτους
  • για να διαχειρίζεται ή να μεταφέρει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις της, π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης
  • για να προστατεύει τον εαυτό της, εσάς και άλλους από τυχόν απάτες και σφάλματα, να αποτρέπει πιθανές απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες, και να επιβάλει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, της Πύλης και της Εφαρμογής της, και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Κάρτας
  • για να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτές οι συλλογές, χρήσεις και αποκαλύψεις που αναφέρονται παραπάνω καθιστά ένα απαραίτητο λογικό μέρος της σχέσης σας με την HTC. Η HTC μπορεί επίσης να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει το PII σας με σκοπό να σας προσφέρει επιπλέον ή εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Σε περίπτωση που γνωστοποιήσετε στην HTC οποιαδήποτε πληροφορία, παρατηρήσεις, δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή άλλα στοιχεία σχετικά με την HTC, την Ιστοσελίδα, την Πύλη, την Εφαρμογή της και το περιεχόμενό της, οποιαδήποτε τέτοια ανακοίνωση θεωρείται ότι δεν είναι εμπιστευτική και γίνεται ιδιοκτησία της HTC. Η HTC είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει και να διανέμει αυτή τη γνωστοποίηση σε άλλους, χωρίς περιορισμό. Η HTC έχει επίσης το απεριόριστο δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία, λογισμικό, τεκμηρίωση, διαγράμματα, σχέδια, σχήματα ή τεχνικές που περιέχονται στην επικοινωνία σας με οποιονδήποτε τρόπο, και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, και της ανάπτυξης και προώθησης προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών.

Χρήση Διαδικτύου

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση του PII σας από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, μετατροπή και αποκάλυψη. Η ασφάλεια των πληροφοριών σας εξαρτάται και από εσάς. Στην περίπτωση που σας δώσαμε ένα κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας μας, της Διαδικτυακής Πύλης ή της Εφαρμογής για Κινητά, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτική διατήρηση αυτού του κωδικού. Σας ζητούμε να μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν, εκτός από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του λογαριασμού σας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και των πλατφορμών για κινητά, δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που προσπαθούμε να προστατέψουμε το PII σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του PII σας που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας μας, της Διαδικτυακής Πύλης ή της Εφαρμογής για Κινητά. Οποιαδήποτε μετάδοση του PII γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράκαμψη τυχόν ρυθμίσεων απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που παρέχουμε.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων / Επιλογή Εξαίρεσης

Συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε όταν υποβάλλετε αίτηση στην Ιστοσελίδα ή που μοιράζεστε μέσω της Ιστοσελίδας, της Πύλης, της Εφαρμογής ή άλλων υπηρεσιών. Η HTC δεν θα συλλέξει το PII χωρίς διακρίσεις, αλλά θα περιορίσει τη συλλογή του PII σε λογικά πλαίσια και όπως απαιτείται, ή όπως επιτρέπεται από το νόμο. Όταν κάνετε αίτηση μέσω της Ιστοσελίδας ή ενημερώνετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών:

  • Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τίτλο εργασίας και άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.
  • Επιχειρηματικές πληροφορίες: όνομα επιχείρησης, φορολογική ταυτότητα, εξουσιοδοτημένοι αξιωματικοί, μέγεθος του στόλου και περιγραφή των απαιτούμενων υπηρεσιών.
  • Οικονομικές πληροφορίες: χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αριθμοί λογαριασμών.

Ο διακομιστής ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως την ημερομηνία και την ώρα που έχετε κάνει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας και το όνομα και την έκδοση της συσκευής σας ή του λογισμικού περιήγησης ιστοσελίδας που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα. Αποσκοπούν στο να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας, καταγράφοντας τον αριθμό των

επισκεπτών στην Ιστοσελίδα μας όσον αφορά τους νέους χρήστες, την προέλευση των παραπομπών, τη δημοτικότητα των σελίδων, την ποσότητα χρήσης και τα είδη σφαλμάτων και για να κάνουμε την Ιστοσελίδα πιο χρήσιμη σε εσάς. Περιστασιακά μπορούμε να παρέχουμε δεδομένα σε τρίτους σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας. Αυτά τα δεδομένα δεν θα περιέχουν το PII. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "cookies" για να αποθηκεύσουμε και να παρακολουθήσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να μας θυμίζουν ποιοι είστε για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Με την απενεργοποίηση αυτών των εργαλείων ή την απόρριψη των cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Ιστοσελίδας.

Τροποποίηση του PII / Επιλογή Εξαίρεσης

Μπορείτε να ζητήσετε την κατάργηση ή την τροποποίηση του PII σας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@htc‐energy.com. Θα κάνουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ωστόσο, αυτό δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν κοινοποιηθεί σε τρίτους οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον στον έλεγχο της HTC. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη βάσει αυτής της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας για την αποτυχία μας να αφαιρέσουμε το όνομά σας από όλες τις λίστες επαφών μας.

Νομική Προστασία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε, το PII Καταναλωτή σας, όπως απαιτείται από το νόμο, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις κρατικές και ημικρατικές απαιτήσεις, τις δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές αποφάσεις ή νομικές διαδικασίες, και θα θεσπίσουμε ή θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα υπερασπιστούμε νομικές αξιώσεις, κατά την κρίση μας. Θα μοιραστούμε, χωρίς προειδοποίηση, όλες τις πληροφορίες που έχουμε σε απάντηση δικαστικών εντολών και για συμμόρφωση με κρατικές έρευνες. Κατά την κρίση μας, θα ανταλλάξουμε πληροφορίες για να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εικαζόμενες απάτες, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου, παραβιάσεις των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας, ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο.

Ιστότοποι Τρίτων Μερών

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει μόνο για την Ιστοσελίδα, την Πύλη και την Εφαρμογή της HTC και δεν ισχύει για ιστοσελίδες τρίτων μερών ή για άλλες εταιρείες ή άτομα. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε, καθώς και μέσα και άλλο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες. Αυτά τα μέσα και το περιεχόμενο τρίτων μπορούν επίσης να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους. Η HTC δεν μπορεί και δεν εγγυάται την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις πρακτικές οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Η HTC δεν ελέγχει, δεν λειτουργεί και δεν εγκρίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων μερών που μπορούν να προσεγγιστούν μέσω συνδέσμων από την Ιστοσελίδα. Η χρήση οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται σε τρίτο μέρος θα διέπετε από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτού του τρίτου μέρους, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν δεν είστε σίγουροι αν μια ιστοσελίδα ελέγχεται, συνδέεται ή διαχειρίζεται από την HTC, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε κάθε συνδεδεμένη

ιστοσελίδα, για να προσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ιστοσελίδα αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Προστασία Ανηλίκων

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στο γενικό κοινό. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 χρονών για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, ή αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία, εν γνώσει μας, επισκεπτών κάτω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα μας, εκτός αν χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση, την άδεια και την εποπτεία των γονέων ή των κηδεμόνων σας.

Τροποποιήσεις Πολιτικής

Η HTC διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της κρίση, να τροποποιήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν, θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της νέας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, της Πύλης ή της Εφαρμογής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τη συλλογή και κοινή χρήση του PII σας από την HTC σύμφωνα με τους όρους της τότε ισχύουσας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν οποιαδήποτε στιγμή, έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της HTC, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

HTC Energy Ltd
Τ.Θ. 12788, 2252 Λατσιά
Τηλ.: +357 22 444477
Φαξ: +357 22 497355
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@htc‐energy.com