7 Συστάσεις για την ασφάλεια του στόλου
7 Συστάσεις για την ασφάλεια του στόλου
By Stefania | Dec 20, 2018 in

7 Συστάσεις για την ασφάλεια του στόλου:

1. Επιλέγοντας τα σωστά οχήματα

Παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αγορά του στόλου σας:

  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας (ενεργητικά και παθητικά)
  • Αξιολογήσεις ασφαλείας
  • Σύστημα κίνησης σε όλους τους τροχούς (AWD) έναντι οπισθοπορείας (RWD) ή 4x4
  • Εργονομικός σχεδιασμός (για καλύτερη και ασφαλέστερη απόδοση του οδηγού)

2. Αξιολόγηση κινδύνου σε όλους τους οδηγούς του στόλου
Κάθε φορά που ένα όχημα του στόλου βρίσκεται στο δρόμο, δημιουργείται κίνδυνος. Με την εφαρμογή ενός συστήματος βαθμολόγησης το οποίο θα προσδιορίζει τους παράγοντες κινδύνου που εφαρμόζονται σε όσους οδηγούν ένα όχημα στόλου, οι διαχειριστές μπορούν να εντοπίσουν ποιοι είναι οι οδηγοί υψηλού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου. Εάν τα οχήματα χρησιμοποιούνται από επιπρόσθετους οδηγούς, όπως οι σύζυγοι ή τα παιδιά των εργαζομένων, συνιστάται η εκτίμηση κινδύνου και για αυτούς. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο των αρχείων οδήγησης κάθε οδηγού και την οικοδόμηση ενός προφίλ έτσι ώστε οι συγκρίσεις να γίνουν εύκολες.

3. Διατηρήστε αυστηρή πειθαρχία ασφαλείας
Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας που συνεπάγεται πειθαρχικές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης είναι ένας καλός τρόπος για να ενημερώσετε τους οδηγούς σας ότι γνωρίζετε και εφαρμόζετε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για την κακή οδηγική συμπεριφορά. Εκτός από την επικοινωνία και τη διανομή της πολιτικής στους οδηγούς, συνιστάται να βεβαιώνεστε ότι η πολιτική αυτή διαβάζεται και υπογράφεται, επαληθεύοντας την αναγνώρισή της. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις παραβίασης της ασφάλειας και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα. Αυτό εξασφαλίζει την ισότητα και προάγει την εμπιστοσύνη των οδηγών. Θυμηθείτε να ενημερώνετε την πολιτική ασφαλείας σας όπως και όταν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τάσεις ατυχημάτων.

4. Παρέχετε στοχευμένη εκπαίδευση στους οδηγούς σας
Έχοντας μια πολιτική ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου από τους οδηγούς, είναι δυνατόν να προσαρμόζεται η εκπαίδευση στις ανάγκες των συγκεκριμένων οδηγών. Ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει για τη μείωση των ποσοστών ατυχημάτων του στόλου πιθανόν να είναι σημαντικός. Αυτοί είναι ορισμένοι τομείς εκπαίδευσης που πρέπει να εξετάσετε:
 

  • Τυπική ευαισθητοποίηση και συμβουλές για την ασφάλεια
  • Ένας συνδυασμός πρακτικής και θεωρητικής «προληπτικής» εκπαίδευσης, δηλαδή επί τόπου και πίσω από ένα γραφείο
  • Στοχοθετημένη κατάρτιση για οδηγούς υψηλού κινδύνου ή «αντιδραστική» κατάρτιση, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ιδιαίτερη οδηγική τους συμπεριφορά.

5. Προστατέψτε τον στόλο σας με ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης
Καλύτερες αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια μπορούν να γίνουν όταν οι Διευθυντές Στόλου έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του «τι, ποιος, πού και πότε». Η προσοχή στην ασφάλεια των οδηγών και η ασφάλεια των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τηλεμετρικών δεδομένων σας επιτρέπει να γνωρίζετε πού είναι όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία και πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Η τεχνολογία παρακολούθησης έχει προχωρήσει μέχρι το σημείο συλλογής, σύνταξης και ανάλυσης πολλών χρήσιμων δεδομένων που μπορούν να ενημερώσουν τις αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο και να βοηθήσουν στην προσαρμογή των απαιτήσεων κατάρτισης.

6. Συμμετέχετε στη διαχείριση υψηλού επιπέδου
Τα επιτυχημένα προγράμματα συχνά ορίζουν υπεύθυνα άτομα ή επιτροπές που χρησιμοποιούν προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση. Μια επιτροπή ασφαλείας που περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα διοίκησης ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για ασφάλεια. Οι αρμοδιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν αλλαγές και πρωτοβουλίες για την πολιτική ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων και των θεμάτων ερμηνείας, πειθαρχικής δράσης και επίλυσης συγκρούσεων.

7. Εκτελέστε ελέγχους προληπτικής συντήρησης
Τέλος, η σωστή συντήρηση του στόλου σας είναι ουσιαστική για την προώθηση της ασφάλειας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Μειώνει ή εξαλείφει περιπτώσεις καταστροφικών αποτυχιών, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων στους οδηγούς και την εταιρεία. Οι έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις για τα φρένα, τα υγρά - λιπαντικά και τα ελαστικά κάθε οχήματος.